Het college van burgemeester en wethouders van Groningen wil zes miljoen euro beschikbaar stellen als bijdrage aan investeringen in de infrastructuur van Groningen.

Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad die vrijdagavond is verstuurd. De zes miljoen euro is de helft van het bedrag dat Groningen volgens een verdeelsleutel zou moeten bijdragen. Het college wil het overige deel bijdragen door verkoop van aandelen.

De gemeente wil steun blijven geven omdat het vindt "dat een luchthaven onderdeel uitmaakt van de publieke basis-infrastructuur van Noord-Nederland en dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en de werkgelegenheid."

Met de zes miljoen denkt het college bij te kunnen dragen aan een solide toekomst van Groningen Airport Eelde. De gemeente zegt daarbij wel het aandeelhoduerschap niet als taak voor de gemeente te zien. "Wij zijn daarom voornemens het gemeentelijk aandelenbelang in Groningen Airport Eelde NV te vervreemden. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de luchthaven."

De gemeenteraad van Groningen vergadert maandag over het voorstel.