Het Martini Ziekenhuis is gezakt van plek 51 naar 61 in de lijst van de AD Ziekenhuis top 100. In deze lijst scoort het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, die dit jaar op 52 staat, beter. 

Het Martini ziekenhuis scoort goed op het controleren van medicijngebruik bij ouderen bij opname en het tijdig toedienen van medicijnen. Ook kunnen borstkankerpartiënten binnen vijf weken al starten met chemotherapie, zo is de lezen in de Ziekenhuis Top 100.

Toch waren er ook punten waardoor het ziekenhuis slechter scoorde dan voorheen. Het aantal patiënten dat complicaties kreeg bij galblaasverwijdering en het plaatsen van implantaten was hoger dan gemiddeld.

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal scoort wat hoger bij operaties als galblaasverwijdering en het plaatsen van implantaten. Het ziekenhuis doet het wel iets minder als het gaat om het controleren van medicijngebruik bij ouderen voor een opname.

Het Ommelander Ziekenhuis in Delfzijl en Winschoten pakt de 33e plek in de lijst. Het streekziekenhuis scoort goed op het screenen van patiënten met sepsis, het controleren van medicijngebruik bij opname en het toedienen van antibiotica op het juiste moment.

Ranglijst

Het beste ziekenhuis van Nederland is het Ricas Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De laatste op de lijst is het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Het UMCG staat niet in de Ziekenhuis Top 100. Volgens het AD verricht het academische ziekenhuis te complexe of specialistische zorg om deze te vergelijken met andere ziekenhuizen.

Voor de ranglijst wordt gebruikt gemaakt van 36 criteria. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken.