Zowel de gemeenteraad als gedeputeerde staten debatteren woensdagmiddag over de voorgenomen herindeling van de gemeente Groningen.

Om 14.00 uur is er een extra Statenvergadering over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. In de Groningse gemeenteraad wordt diezelfde middag op verzoek van alle fracties een spoeddebat over de kwestie gehouden.

Lichte herindeling

De provincie koerste steeds aan op een zogeheten lichte herindeling van Groningen, Ten Boer en Haren. Daarbij zouden Ten Boer en Haren bij Groningen komen.

Reguliere herindeling

In het wetsvoorstel over de herindeling is echter sprake van een reguliere herindeling. Dat betekent dat alle drie huidige gemeenten worden opgeheven om één gemeente te vormen. Een reguliere herindeling betekent administratief meer werk.

Gemeenteraad

De gemeenteraadsfracties willen van het college onder meer weten wat de gevolgen zijn van een reguliere herindeling, zoals is voorgesteld in het wetsvoorstel van het kabinet, in plaats van een lichte variant.

Verder willen de fracties dat het college er bij de Tweede en Eerste Kamer op aandringt om snel duidelijkheid te scheppen en een besluit over de herindeling te nemen.