De Groningse gemeenteraad debatteert woensdagmiddag over de praktijken van malafide huurbazen in de stad.

Het debat is aangevraagd door de fracties van SP en Student en Stad. Aanleiding is de berichtgeving van stadsblog Sikkom over wangedrag van een aantal huurbazen en -bemiddelaars. Zij zouden huurders intimideren, te hoge prijzen vragen, onterecht kosten in rekening brengen en misbruik maken van het vergunningenstelsel.

Maffiapraktijken

Volgens SP en Student en Stad maken deze verhuurders en bemiddelaars zich schuldig aan 'maffiapraktijken'. "In het schrijnende geval van de bedrijven die nu in beeld zijn, is zelfs de veiligheid van de inwoners van onze stad in het geding", zo schrijven de aanvragers van het interpellatiedebat.