Gemeenteraad in Groningen gaat door met project aardwarmte

De gemeenteraad in Groningen gaat door met het project rondom de winning van aardwarmte, ondanks dat het vertrouwen in het project werd geschaad door een kritische brief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Dat stelt de gemeenteraad woensdag in een raadsvergadering. Het aardwarmteproject moet ruim tienduizend woningen in Groningen gaan verwarmen.

Het SodM stuurde op 2 oktober een kritische brief aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) over het project Warmtestad. De betrokken partijen, de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, zouden onder andere het risico op aardbevingen die het project met zich meebrengt stelselmatig onderschatten.

Donderslag

Volgens Inge Jongman (ChristenUnie) kwam de brief als een donderslag bij heldere hemel. "Waarom zou je op deze wijze communiceren en niet om tafel? Het vertrouwen neemt op deze manier af." 

Het debat moet niet via de pers gevoerd worden, stelt zij. "De communicatie met het SodM moet verbeterd worden. Deze manier werkt niet."

Veiligheid

De gemeenteraad gaat zich focussen op de veiligheid van het project. Warmtestad moet het vertrouwen gaan terugwinnen. 

Diverse gemeenteraadsleden waren kritisch tijdens de vergadering. Mattias Gijsbertsen (GroenLinks): "Is het project überhaupt veilig genoeg? Is er genoeg vertrouwen om weer een vergunning te krijgen?"

Marjet Woldhuis (100% Groningen) vraagt zich af of ze wel voldoende expertise in huis hadden om dit project aan te gaan. Ook Sabine Koebrugge (VVD) weet niet hoe de gemeenteraad vertrouwen kan hebben in het project.

Aardbevingen

Uit eerder onderzoek van het SoDM, zou blijken dat er risico’s kleven aan geothermie (aardwarmte). Zo kunnen boringen, die op drie kilometer diepte plaatsvinden, aardbevingen veroorzaken. Het SoDM schreef destijds dat er terughoudend moet worden omgegaan met geothermie in een aardbevingsgebied zoals Groningen. 

Het project mag wel doorgaan van SodM. Wel moet eerst een zogeheten Seismische Risico Analyse (SRA) worden uitgevoerd, om te bepalen hoe groot de kans op aardbevingen is door de boringen.

Deze SRA wordt vervolgens voorgelegd aan SodM, die daarna een definitief advies zal uitbrengen.

Vertraging

Vorige week maakte het college in Groningen bekend dat het aardwarmteproject een half jaar vertraging oploopt. 

Het initiatief voor de aardwarmte werd in 2014 gelanceerd door gemeente Groningen en Waterbedrijf - verenigd in WarmteStad. In juli werd het project gestart aan de westkant van Groningen.

Het is nog niet duidelijk wat de kosten van de vertraging zullen zijn.

Tip de redactie