Op de basisscholen in de stad Groningen worden komende jaren meer en betere muzieklessen gegeven.  Dat hebben de gemeente, de scholen en instellingen als het conservatorium met elkaar afgesproken.

Als het aan de gemeente ligt, besteden de scholen al vanaf 14 november meer aandacht aan muziek in de klas. Die dag tekenen de betrokken partijen een convenant en krijgen de scholen een speciaal door het Prins Claus Conservatorium gecomponeerd lied en een lesbrief zodat ze direct aan de slag kunnen.

Ook de PABO wordt betrokken bij het streven om muziek een belangrijkere plek in het onderwijs te geven. Zo worden leerkrachten komende jaren geschoold kinderen te enthousiasmeren en stimuleren voor muziek. Vanuit de scholen zal intensiever worden samengewerkt met muziekscholen, -verenigingen, -gezelschappen of poppodia.

"De tijd dat de focus alleen op rekenen en taal lag, is verleden tijd", zegt cultuurwethouder Paul de Rook. "Muziek maakt kinderen slimmer, creatiever, zorgt voor een betere samenwerking in de klas en de schoolprestaties van leerlingen verbeteren op diverse vlakken."