De gemeente Groningen gaat er nog strenger op controleren dat winkels in de binnenstad alleen tussen 5.00 en 12.00 uur worden bevoorraad. Vervoerders die 's middags spullen afleveren, kunnen rekenen op een boete. 

De maatregel komt voort uit het streven van de gemeente om de binnenstad van Groningen nog aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers.

In dat kader worden ook de bussen uit de binnenstad geweerd en straten opnieuw ingericht. Ook strengere controle op handhaving van de zogenoemde venstertijden maakt dus deel uit van de ambitie van de gemeente.

In principe mogen winkels in de binnenstad helemaal niet meer 's middags worden bevoorraad. Alleen auto’s en busjes die een ontheffing hebben – en dat zijn sowieso alle elektrische voertuigen – mogen nog de binnenstad in om te bevoorraden. 
 ​