Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een kritisch advies uitgebracht over het aardwarmteproject van de gemeente Groningen. Zo vindt de toezichthouder dat het risico op aardbevingen stelselmatig wordt onderschat door de partijen. 

Dit blijkt uit een brief die het SodM naar minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft gestuurd.

De toezichthouder vindt dat het project Warmtestad onvoldoende expertise kent, waardoor de 'inhoudelijk slechte rapporten' niet worden onderkend. Ook zouden de partijen, de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, het risico op aardbevingen die het project met zich meeneemt stelselmatig onderschatten. 

Dit vindt het SodM 'ongewenst'. "Zeker voor een project in de nabijheid van gasvelden, wat kan leiden tot verhoogd seismisch risico."

Aardbevingen

Uit eerder onderzoek van het Staatstoezicht, zou blijken dat er risico’s kleven aan geothermie (aardwarmte). Zo kunnen boringen, die op drie kilometer diepte plaatsvinden, aardbevingen veroorzaken. Het SoDM schreef destijds dat er terughoudend moet worden omgegaan met geothermie in een aardbevingsgebied zoals Groningen. 

Het project mag wel doorgaan van SodM. Wel moet eerst een zogeheten Seismische Risico Analyse (SRA) worden uitgevoerd, om te bepalen hoe groot de kans op aardbevingen is door de boringen.

Deze SRA wordt vervolgens voorgelegd aan SodM, die daarna een definitief advies zal uitbrengen.

Vertraging

Vorige week maakte het college in Groningen bekend dat het aardwarmteproject, dat tienduizend woningen in Groningen zou moeten gaan verwarmen, een half jaar vertraging oploopt. Het besluit komt na een eerder waarschuwingssignaal van SodM. 

Het initiatief voor de aardwarmte werd in 2014 gelanceerd door gemeente Groningen en Waterbedrijf - verenigd in WarmteStad. In juli werd het project gestart aan de westkant van Groningen.

Het is nog niet duidelijk wat de kosten van de vertraging zullen zijn.