De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vrijdag drie monumentale boerderijen in het aardbevingsgebied overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Het gaat om boerderij Occo Reintiesheerd (Stedum), boerderij De Haver (Onderdendam) en Plaats Melkema (Huizinge). Dit zijn allemaal Rijksmonumenten met complexe schade die eerder door de NAM aangekocht zijn. 

Het Groninger Landschap hoeft niet voor de panden te betalen. Wel stelt de NAM een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar voor het onderhoud en de instandhouding van de rijksmonumenten in de komende dertig jaar. 

Drie architectenbureau's uit Groningen hebben in opdracht van het Groninger Landschap een onderhoudsplan opgesteld voor één van de monumentale boerderijen. 

Versterking

De boerderijen krijgen alleen bouwkundige versterking, wanneer dat nodig is voor het behoud van hun monumentale waarde. Dit zou kunnen betekenen dat het oorspronkelijke woongedeelte, niet langer bewoonbaar wordt.