Vindicat heeft de Groningse roeivereniging Aegir voor een jaar lang geschorst. Het dochterbedrijf van het studentencorps had een seksistisch artikel in verenigingsblad De Ster geplaatst

Het bestuur van Aegir erkent de sanctie, 'mede gelet op de eerdere maatschappelijke ophef en discussie rondom seksisme in het studentenleven', aldus Aegir-praeses Sándor Kruse. 

Ook is Aegir geschorst van deelname aan de start van het academische schooljaar, bevestigt Kruse aan NU.nl. De maatregelen zijn genomen na een artikel in het verenigingsblad waarin een vrouw de grootste slet van de vereniging werd genoemd.

Volgens de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) past de vrouwonvriendelijke publicatie niet bij de gedragscode die de RUG en de Hanzehogeschool hanteren. De twee opleidingsinstituten vinden de inhoud van het artikel verwerpelijk.

Schorsing

De roeivereniging heeft de nodige maatregelen getroffen tegen de schrijver van het artikel. De redacteur van het verenigingsblad is voor een jaar geschorst. Ook de eindredacteur is tot 2018 niet meer welkom bij de studentenroeivereniging.

Kruse zegt komend jaar hard te zullen werken aan het herstel van het vertrouwen van Vindicat en andere stakeholders.

Sanctie

De schorsing van zowel de auteur als de eindredacteur is voor de studentenroeivereniging een signaal aan de leden en de buitenwereld. De vereniging zal met alle leden gesprekken aangaan om zorgen weg te nemen en herhaling te voorkomen.

Volgens RTV Noord werd in een eerdere uitgave al geschreven over een 'Slet van de Winter Bokaal'. In het zomernummer stond tevens een lijst met bedpartners van alle vrouwen. Het is niet bekend of hier straffen voor zijn uitgedeeld.

Vindicat

Het studentencorps Vindicat kwam vorig jaar zelf in opspraak doordat enkele leden een zogeheten bangalijst hadden verspreid. Op de lijst kregen 22 vrouwelijke leden een 'score' voor hun bedprestaties.

Vindicat nam afstand en schorste een groep van dertien leden. Naar aanleiding van de bangalijst en een incident tijdens de ontgroening waarbij een student gewond raakte, namen de RUG en de Hanzehogeschool maatregelen. Zo kunnen de schoolbesturen door een nieuwe gedragscode nu zelf sancties opleggen