Het plan van de Rijksuniversiteit Groningen om een campus op te richten in China is voorlopig uitgesteld. 

Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) na een overleg van het College van Bestuur en de Universiteitsraad.

Vorige week werd bekend dat zowel de studentenfractie Lijst Calimero als de Personeelfractie tegen de plannen zouden stemmen. Om die reden heeft het universiteitsbestuur het onderwerp van de agenda gehaald. Donderdag zou er over de campus worden gestemd.

De RUG zal in overleg met de nieuwe Universiteitsraad het document voor het oprichten van de campus aanpassen en aanvullen. Vervolgens wordt de aanvraag opnieuw ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschap. Dit wordt in oktober verwacht.