De plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om in de Chinese stad Yantai een campus te beginnen zijn in gevaar. Een meerderheid van de Universiteitsraad gaat tegen de plannen stemmen.

Zowel de studentenfractie van Lijst Calimero als de Personeelsfractie hebben donderdag bekendgemaakt dat ze tegen de Chinese plannen gaan stemmen, zo meldt de Universiteitskrant. De fracties hebben samen een ruime meerderheid in de Universiteitsraad.

De stemming over het oprichten van de Chinese campus staat op de agenda voor 31 augustus. Als dan geen meerderheid wordt behaald, gaan de plannen niet door.

Fractievoorzitter Daan van Dijk van Calimero zegt dat zijn partij vreest voor de waarde van de diploma’s als RUG-opleidingen in Yantai worden aangeboden. Ook vindt Calimero de onderbouwing van de plannen te mager.

De partij zegt nooit een financiële onderbouwing of een uitgewerkt uitbreidingsplan voor de toekomst te hebben gezien. Ook worden nog steeds vraagtekens gezet bij de academische vrijheid in China. De RUG zou de eerste Nederlandse universiteit zijn die een branch campus in China begint.

Bussemaker

Onderwijsminister Jet Bussemaker zei eerder het belangrijk te vinden dat er binnen de RUG breed draagvlak is voor de Chinese campus. Omdat ze internationale samenwerking wel interessant vindt, was ze toen niet van plan om de ambities van de RUG te stoppen. 

RUG-bestuur trekt misschien plan in

Het bestuur van de RUG liet donderdagmiddag weten dat ze overwegen om het plan nu in te trekken. Dan kan er ook niet worden gestemd over de plannen. Daarover is eerst nog wel een overleg tussen het bestuur en de fracties in de Universiteitsraad. Onder andere bestuursvoorzitter Sibrand Poppema is daarbij aanwezig.