​De werkzaamheden die tussen 6 en 14 augustus plaatsvinden bij de Esperantokruising gaan dag en nacht zorgen voor geluidshinder.

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (ARZ) laat echter weten dat ze de hinder zoveel mogelijk zullen beperken en dat er geluids- en trillingsmetingen worden gedaan.

Volgens ARZ wordt er gewerkt met zwaar materiaal en wordt er regelmatig bouwmateriaal worden aangevoerd. Ook het graven en het werken met grote kranen zorgt voor geluidsoverlast en trillingen.

De hinder wordt beperkt en om te zorgen dat panden geen schade oplopen door trillingen worden er meetinstrumenten geplaatst op onder andere de Esperantoflat. In de nachtelijke uren gelden er ook nog eens strengere normen. Ook wordt er rekening gehouden met de duur van de overlast.

Maatregelen

Uit berekeningen zou blijken dat het geluid en de trillingen tijdens de werkperiode niet boven de normen uitkomen. Als dat wel gebeurt, dan worden er meteen maatregelen genomen.

Tijdens de werkzaamheden van Aannemerscombinatie Herepoort is de Esperantokruising afgesloten. Ook rijden er geen treinen. De treinvrije periode duurt tot maandag 14 augustus om 6.00 uur. De werkzaamheden zijn ook live te volgen.