De Papiermolenlaan in de stad wordt voorzien van amberkleurige straatverlichting. De huidige witte verlichting is te storend voor de vele vleermuizen die de laan als vliegroute gebruiken.

De Papiermolenlaan is een belangrijke vliegroute voor vleermuizen. Door de ombouw van de zuidelijke ringweg en de bouwactiviteiten in het leefgebied van de vleermuizen zal het belang van deze route de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Om de vleermuizenpopulatie te ontzien zal aannemerscombinatie Herepoort, verantwoordelijke voor de uitvoer van de ringwegplannen, de verlichting langs de Papiermolenlaan binnenkort aanpassen.

De verandering van wit naar amberkleurig licht zal voor de verkeersveiligheid geen gevolgen hebben, zo verzekert projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.