Opvanginstelling Het Kopland wil dat er in Groningen een opvanghuis komt voor oudere daklozen. Daarin kunnen niet alleen mensen van boven de zestig jaar oud terecht, maar ook al daklozen vanaf begin veertig, die door het zware leven op straat een versleten lichaam hebben.

Dat zegt Het Kopland-bestuurder Alice Vellinga maandag in het Dagblad van het Noorden.

Volgens Vellinga is er in de reguliere opvang eigenlijk geen plek voor oudere daklozen die verslaafd zijn aan drugs of alcohol. In de reguliere opvang komen vooral daklozen die mee willen werken aan programma's om van hun verslaving af te komen, maar voor een bepaalde categorie verslaafden is dat teveel gevraagd. Voor hen zou een speciale opvang zeer wenselijk zijn.

Het gaat vooralsnog om een pril plan dat nog op zijn haalbaarheid moet worden onderzocht, zo zegt Vellingain het Dagblad van het Noorden.