Honderden Groningers werken mee aan de productie van een Scheurkalender met daarin foto's van mensen in beweging. Het gaat om de derde editie van de Groninger Scheurkalender, die met steun van onder meer het Healthy Aeging Netwerk Noord-Nederland en de gemeente Groningen wordt uitgebracht.

De Groningers kunnen niet alleen foto’s insturen, maar ook een gedicht of tekening. Initiatiefnemer Hent Hamming meldt dat er nu al veel belangstelling is voor deze kalender die voor de derde keer verschijnt.

Het doel van de kalender is om mensen te stimuleren zoveel mogelijk te bewegen. Het thema 'beweging' slaat niet alleen op fysieke beweging, maar ook op zaken die Groningers inspireren.

Werking

In samenwerking met de Hanze Hogeschool wordt in het najaar een onderzoek gestart naar de werking van de Scheurkalender die in 2014 voor het eerst uitkwam. "Uit dit onderzoek zou wel eens kunnen blijken dat Groningers over een grotere intrinsieke motivatie om te bewegen beschikken dan elders in Nederland. Terwijl het beeld van veel Nederlanders buiten Groningen is dat juist Groningers wat stug overkomen", meldt hij.

Inzenders die nog mee willen doen aan de editie voor 2018 kunnen tot 10 augustus hun foto nog opsturen. Na 10 augustus buigt de jury zich over het totale aanbod inzendingen waaruit een selectie gemaakt zal worden. Alle inzenders krijgen tijdens de officiële presentatie een gratis kalender aangeboden.