Onder het geplande busstation aan de zuidzijde van het Groninger hoofdstation komt als het aan het college B en W een ondergrondse parkeergarage.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om plannen voor zo’n parkeergarage uit te werken.

Het nieuwe busstation aan de zuidzijde vervangt in de toekomst het huidige busstation. Nu nog ligt aan de zuidkant van het station het opstelterrein voor treinen. Omdat het opstelterrein naar De Vork in Haren verhuist, ontstaat er achter het station een nieuwe ruimte van zo’n 35.000 vierkante meter.

Hier is niet alleen het nieuwe busstation gepland, maar als het aan het college ligt, komt er ook een mix van wonen en werken. Het gebied moet autoluw worden, en ook moet er veel aandacht zijn voor duurzaamheid en groen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het gebied aan de zuidzijde van het station gaan pas medio 2023 van start. Eerst vinden nog de werkzaamheden aan het spoor en station plaats. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in 2022 klaar.