Cultureel centrum De Oosterpoort wordt over tien jaar met de grond gelijk gemaakt, vanwege achterstallig onderhoud. 

Volgens het gemeentebestuur is het tekort op het onderhoud opgelopen tot een bedrag van 900.000 euro per jaar.

Bovendien hebben buren regelmatig geluidsoverlast en is de parkeerdruk op de huidige plek te hoog. Waar de nieuwe locatie van De Oosterpoort komt, is nog niet te zeggen. Er is een kans dat dit op de huidige plek zal zijn.

De komende tien jaar wordt alleen noodzakelijk onderhoud aan het gebouw uitgevoerd.