In de afgelopen vijf jaar is het wegverkeerslawaai in Groningen meer dan gehalveerd. 

Dat blijkt uit nieuwe geluidskaarten die zijn gemaakt in opdracht van de gemeente.

Op de geluidskaarten is aan de hand van kleuren te zien hoe hoog de geluidsbelasting is op de gevels van woningen. In 2011 telde Groningen bijna 4.000 woningen met een hoge geluidbelasting van 65 decibel of meer. Dit aantal is inmiddels ruim gehalveerd tot 1.800 woningen.

De voornaamste oorzaak van de daling is volgens de gemeente de ruime toepassing van stil asfalt. De geluidkaarten 2016 zijn online te raadplegen.