Werkloosheid in provincie Groningen het grootst

Groningen had in het eerste kwartaal van 2017 te kampen met de hoogste werkloosheid van Nederland. 7,2 procent van de beroepsbevolking in Groningen was in deze periode werkloos. 

Dit is fors meer dan het landelijk gemiddelde van 5,6 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. 

Groningen telde het hoogste aantal werklozen per vacature (vier). In Nederland ging het in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld om 2,7 werklozen per openstaande vacature. Een jaar geleden waren dit er nog 3,9.

Naast Groningen, scoorden ook Zuid-Holland en Flevoland hoog op het gebied van werkloosheid. Zeeland had met 3,9 procent de laagste werkloosheid van Nederland. Ook in Utrecht was er sprake van een lage werkloosheid.

Het aantal werklozen per vacature staat voor de spanning op de arbeidsmarkt. 

Groei vacatures

Hoewel de werkloosheid nog altijd hoger is dan het landelijk gemiddelde, is het aantal vacatures in Groningen wel toegenomen. In Zeeland bleek de ontwikkeling het sterkst, met een toename van 40 procent. Hierna volgen de provincies Flevoland en Groningen. 

In Groningen vormden het onderwijs en de bouwnijverheid de grootste banenmotors. 

Lees meer over:
Tip de redactie