De raadsfracties van ChristenUnie, SP en Stadspartij willen de mogelijkheid voor hoogbouw aan de Reitdiephaven schrappen.

De partijen zullen in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 31 mei met een voorstel hiervoor komen.

Volgens de partijen zijn de plannen voor een woontoren op de locatie ongewenst en is er te weinig draagvlak onder omwonenden voor het plan. 

"Een woontoren van 53 meter hoog zal de woonwijk een ongewenst aanzicht geven", aldus ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman. "Wij vinden het onnodig om het mooie en open karakter van de Reitdiephaven met een dergelijke woontoren teniet te doen."

Alternatieven

Bewoners geven volgens de partijen aan wel open te staan voor alternatieven ontwikkelingen op deze locatie. "Er zijn andere alternatieven voor deze locatie te ontwikkelen die én voldoen aan de stedelijke volkshuisvestelijke opgave voor meer sociale woningbouw én die op steun van omwonenden kan reken”, zo zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Meerdere partijen in de Groningse gemeenteraad hebben zich al kritisch getoond over de plannen voor de hoge woontoren aan de Reitdiephaven en ook binnen het college is niet iedereen enthousiast. Zo liet D66-wethouder Ton Schroor al weten tegen deze vorm van ontwikkeling aan de Reitdiephaven te zijn.