'Groningse gemeenten moeten met Hans Alders schadeproces voltrekken'

De Groningse gemeenten moeten samen met National Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders het schadeproces voltrekken. Volgens Alders is er geen alternatief.

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

Op een informatieavond voor Groningse en Drentse gemeenteraden, burgemeesters en leden van de Provinciale Staten sprak Alders de politici toe. "Als we dit niet samen klaren, dan falen we als openbaar bestuur. Bovendien moeten we dan ook vaststellen wie de klus in Groningen dan wel moet doen."

Ook zei Alders dat hoe het in Groningen georganiseerd wordt, nu bij de formatie in Den Haag op tafel ligt.

De informatieavond werd georganiseerd op verzoek van diverse burgemeesters. De bijeenkomst was bedoeld om iedereen op de hoogte te stellen van wat er speelt, zoals schades, het schadeprotocol en de schone lei.

Schadeafwikkeling

Er is al langer kritiek op de voortgang van de schadeafwikkeling in Groningen. De afgewezen zaken aan de randen van het Groninger gasgebied leidden tot boze reacties.

Dinsdag werd bekend dat ook het aantal schademeldingen dit kwartaal is gestegen. Ten opzichte van een kwartaal eerder steeg het aantal meldingen met 28 procent, wat neerkomt 2.435 meldingen.

Van de gevallen die zijn beoordeeld, was in 63 procent de conclusie dat de schade niet kwam door aardbevingen. Een kwartaal eerder was dat 67 procent.

Onafhankelijk onderzoek

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen over een onafhankelijk onderzoek naar de minimale hoeveelheid gas die gewonnen moet worden om aan de vraag in Nederland te kunnen voldoen.

Bij het onderzoek moet wat de Kamer betreft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) worden betrokken.

Lees meer over:
Tip de redactie