De rechtszitting over de gaswinning in Groningen is door de Raad van State verplaatst van maandag 22 mei naar donderdag 13 juli.

Bij deze rechtszitting zou de Raad van State de beroepen tegen het gaswinningsbesluit van minister van Economische Zaken Henk Kamp behandelen. 

De datum van de zitting wordt verplaatst omdat Kamp van plan is een nieuw besluit over de gaswinning in Groningen te nemen. Zijn besluit zal ongeveer samenvallen met de aanvankelijk geplande data van de rechtszitting op 22 en 23 mei.

Eerder had Kamp besloten om de gaswinning in Groningen per 1 oktober met 10 procent terug te brengen. In 2016 mocht de NAM nog maximaal 24 miljard kuub gas winnen. De verlaging van zou neerkomen op 21,6 miljard kuub per jaar.

Beroepschriften

In totaal zijn 22 ontvankelijke beroepschriften binnengekomen. Indieners zijn individuele burgers, maar ook de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties. De Provincie Groningen, de Veiligheidsregio Groningen en negentien Groningse gemeenten hebben gezamenlijk één beroepsschrift ingedien.

De indieners van de beroepen stellen dat de gaswinning tot financiële en aanzienlijke veiligheidsrisico's zou kunnen leiden.

De Raad van State vindt dat de bezwaarmakers voldoende tijd moeten krijgen om schriftelijk te reageren op het nieuwe besluit van minister Kamp. Vervolgens zal de afdeling bestuursrechtspraak deze reacties betrekken bij haar voorbereiding op de behandeling van de zaak.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen
In 60 seconden: De gaswinning in Groningen