12,3 procent van de minderjarigen in de stad Groningen ontvangt een vorm van jeugdhulp. 

Landelijk ligt het percentage jongeren dat jeugdhulp krijgt op bijna 11 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Kinderen die jeugdhulp krijgen worden begeleid en behandeld vanwege bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, psychische- en/of opvoedproblemen. Jongeren die opgroeien in eenoudergezinnen krijgen relatief het vaakst jeugdhulp.

In totaal krijgen 367.000 minderjarigen in Nederland jeugdhulp. Van deze jongeren komt een kwart uit een eenoudergezin.

In de provincies Groningen en Limburg krijgen relatief de meeste jongeren jeugdhulp. In Noord-Holland en Overijssel de minste.