Het UWV in Groningen heeft in maart van dit jaar 10,4 procent minder WW-uitkeringen verstrekt dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal hebben 15.617 Groningers nu een WW-uitkering.

Door de aantrekkende economie daalt het aantal WW-uitkeringen gestaag, zegt het UWV.

De daling van maart ten opzichte van februari was 0,8 procent, ofwel 128 uitkeringen. Vergeleken met een jaar geleden is het verschil een stuk groter: 10,4 procent. 

Volgens het UWV gaat het niet in alle beroepsgroepen even goed. Met name op het gebied van administratie is minder werk. Dit komt vooral door automatisering en digitalisering. Er is wel meer vraag naar hoger opgeleid personeel, aldus de uitkeringsinstantie.