Een motie waarin staat dat het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade in Groningen door middel van open overleg tot stand moet komen, is unaniem aangenomen door de Provinciale Staten. 

"De afhandeling van de aardbevingsschade gaat veel Groningers aan. Het is daarom van groot belang dat de inbreng van bewoners en organisaties een plaats krijgt", laat fractievoorzitter ChristenUnie Stieneke van der Graaf, indiener van de motie, woensdag weten. 

De partijen reageren met de motie op de onrust die ontstond na de Kamerbrief van Henk Kamp, waarin de minister uitlegt hoe het nieuwe schadeprotocol tot stand komt. Volgens belangenverenigingen Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad was de brief eenzijdig opgesteld en leek verder overleg zinloos, omdat veel beslissingen volgens hen al waren gemaakt. 

In de motie wordt de rol van de GBB en het Groninger Gasberaad benadrukt. "De inbreng van gedupeerde bewoners moeten via de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad worden geborgd", schrijven de partijen. 

Open einde

De woordvoerder van minister Kamp meldt dat het overleg in de eerste instantie een zaak is van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). "Met zijn brief heeft minister Kamp niet de indruk willen wekken dat de uitkomst van het traject om te komen tot een nieuwe schadeafhandelingsprocedure op voorhand zou vaststaan."

Volgens de woordvoerder zou het overleg nog gaande zijn en dit ook aan de partijen duidelijk zijn gemaakt. Het zou onjuist zijn dat de belangenverenigingen denken dat verder overleg geen zin heeft. "Dit traject is een open proces onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de wensen en opvattingen van de betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen een volwaardige plaats zal geven in een finale afweging."

Tweede Kamer

De GBB heeft samen met het Groninger Gasberaad woensdag de Tweede Kamer opgeroepen om de brief met de opzet voor het nieuwe schadeprotocol van de gaswinning in Groningen van minister Henk Kamp (Economische Zaken) af te wijzen.

Volgens de GBB wordt het onderzoek naar schadegevallen in buitengebieden als basis genomen voor het nieuwe protocol. Juist dat onderzoek ligt in Groningen onder vuur, omdat alle schademeldingen in de buitengebieden zijn afgewezen.

Contra-expertise

Daarnaast staat in de brief dat het ministerie een Onafhankelijke Commissie Schadeafhandeling (OCS) instelt, waarbij de minister contra-expertises en de juridische arbiters schrapt. De GBB vindt echter dat de rol van het ministerie nu te groot wordt.

"De rol van EZ is opmerkelijk, aangezien dat ministerie mede schuldig is aan datgene wat in Groningen gebeurt. De slager (NAM) die zijn eigen vlees keurt, wordt daarmee vervangen door de mede vennoot van de slager", aldus de GBB.

Terugtrekking

Zaterdag maakte de GBB al bekend zich terug te trekken uit het overleg over een nieuw schadeprotocol. De GBB zegt geen enkel vertrouwen meer te hebben in de aanpak van minister Kamp.

Wel blijft de belangenvereniging deel uitmaken van de maatschappelijke stuurgroep.