Het leerkrachtadvies dat een leerling van de hoogste groep in het reguliere en het speciaal basisonderwijs krijgt over vervolgonderwijs, wordt landelijk gezien in Groningen het vaakst herzien. 

In 9 procent van de gevallen wordt het advies van de leerkracht herzien, blijkt uit door dataplatform Localfocus uiteengezette cijfers van het CBS. 

Dit tegenover het landelijk gemiddelde van 6,6 procent.

Deze week beginnen bijna 180.000 leerlingen aan hun eindtoets. Deze toets kan ertoe leiden dat het advies over vervolgonderwijs dat de leerkracht eerder al over een leerling uitbracht, naar boven wordt bijgesteld.

Score

Een goede score voor de eindtoets betekent niet dat het advies van de leerkracht automatisch wordt aangepast. Landelijk kwamen in 2016 zestigduizend leerlingen in aanmerking voor een herziening. In dertienduizend van de gevallen werd dit daadwerkelijk doorgevoerd. 

Een advies wordt nooit naar beneden bijgesteld bij een slechte score bij de eindtoets.