De officiële aftrap voor de Raad van Kinderen is dinsdag gegeven. Vijf gemeentes, te weten Leiden, Den Haag, Deventer, Groningen en Breda doen mee aan deze pilot. Wat houdt deze pilot voor Groningen precies in? 

De gemeente doet mee aan een pilot van de Missing Chapter Foundation, geleid door prinses Laurentien, en in samenwerking met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Kleinsma heeft een budget van 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De Kinderraad gaat bedenken waaraan zij een deel van dit geld willen besteden.

Een ander doel is het bespreekbaar maken van armoede.

Loting

De Kinderraad gaat bestaan uit 39 kinderen, variërend van groep 7 van de basisschool tot klas 2 van de middelbare school. Natascha van 't Hooft, woordvoerder van de betrokken wethouder Gijsbertsen: "Door heel Groningen krijgen scholen brieven en aanmeldformulieren. Als te veel kinderen zich aanmelden, komt er een loting. Bij die loting zorgen ze dat er verschillende poolen zijn, zodat wel alle wijken vertegenwoordigd worden."

Want in Groningen zijn veel diverse wijken. Van 't Hooft: "Omdat we over armoede gaan praten, is het belangrijk dat we de Raad zo divers mogelijk gaan samenstellen. Zo kunnen kinderen heel verschillende ervaringen uitwisselen."

Bijdrage

Wat zal er praktisch met de adviezen van de kinderen worden gedaan? "De ideeën zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad, aan het college van bestuur en als het zo uitkomt ook aan bedrijven en organisaties. Eind dit jaar verwachten we een eerste bijdrage van de kinderen over het thema armoede."

Over de te besteden 100 miljoen heeft de gemeente zelf ook al ideeën. "Er zijn al zoveel stichtingen waar het geld heen zou kunnen. Maar we zijn benieuwd naar de nieuwe ideeën van de kinderen."

Kinderburgemeester

Er wordt ook op een democratische manier een kinderburgermeester gekozen. "Zeven kinderen gaan zelf campagne voeren. Op 20 mei wordt dan een burgemeester gekozen en dit kind gaat ook voorzitter worden van de Raad", vertelt van 't Hooft.

Is het niet een valkuil dat alleen de kinderen die in de Raad komen hebben aan deze pilot? "Nee, ik denk dat de kinderen heel snel al hun vriendjes en alle kinderen, hun achterban om het zo te zeggen, hierbij willen betrekken."

Experiment

Van 't Hooft denk dat de kinderen zo'n vier á vijf uur per maand samen gaan overleggen. "Maar het is een experiment, het moet zich nog helemaal uitwijzen. Het is werken met kinderen, hè. We willen juist niet alles van bovenaf bepalen. Daarom zijn er in de pilot ook geen richtlijnen. De gemeente en de kinderen gaan het zelf invullen."