Bij De Vork, het nieuwe opstelterrein voor treinen tussen Groningen en Haren, komt een archeologisch park met wandelroutes. Reden is dat er bij De Vork waardevolle archeologische resten zijn gevonden.

Archeologen hebben op het terrein resten van bewoning gevonden uit verschillende perioden, van steentijd tot middeleeuwen. Het gaat onder andere om boerderijen en vuurstenen werktuigen.

Om de archeologische vondsten te behouden en beschermen, moet het landschapsplan worden aangepast. Daarbij wordt het terrein verhoogd en dus ingericht als archeologisch park.

De aanleg van het nieuwe opstelterrein staat in verband met de aanpak van het stationsgebied in Groningen. Om hier ruimte te creëren, wordt het opstelterrein verplaatst naar De Vork bij Haren.