Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is het oneens met een van de conclusies uit het rapport over aardbevingsrisico’s van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dit rapport wordt dinsdagmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Inspecteur-generaal Harry van der Meijden schrijft in een brief dat een van de grafieken in het rapport een storende fout bevat.

Deze grafiek toont een sterke toename van het aantal bevingen met magnitude 0,1 - 1 tussen 1993 en 2016. Daarmee zou het suggereren dat het aantal bevingen niet is afgenomen in de afgelopen jaren.

De inspecteur-generaal benadrukt in zijn brief dat bevingen met een magnitude lager dan 1,3 voor 2015 onvoldoende geregistreerd konden worden. Dit kwam door het beperkte seimisch meetnetwerk.

Verbetering

Tussen 2014 en 2015 vond er echter een uitbreiding plaats van dit meetnetwerk. Daardoor werden vanaf 2015 alle bevingen waargenomen, wat zorgde voor een aanzienlijke toename in het aantal registraties.

Deze toename is volgens Van der Meijden toe te schrijven aan de verbetering van het meetwerk. Daardoor zou de conclusie dat het aantal bevingen in 2016 licht is toegenomen, niet kloppen.