De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zal zich op geen enkele manier bemoeien met de opstelling van een nieuw protocol voor de afhandeling van aardbevingsschade. Eerder waren er geruchten dat de NAM om de twee weken zou spreken met Nationaal Coördinator Hans Alders, die het nieuwe protocol op moet gaan stellen.

Dat zegt Schotman in een interview met de Volkskrant. Hij stelt dat de NAM zich geheel afzijdig houdt bij de ontwikkeling van een nieuw schadeprotocol. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een nieuw protocol zou volledig bij de Nationaal Coördinator Groningen liggen. Het vertrouwen van de Groningers kan volgens Schotman alleen worden herwonnen als de NAM zich voortaan op geen enkele manier met de schadeafhandeling bemoeit. 

Schotman stelt dat dat nieuwe protocol met vertrouwen tegemoet ziet en dat er niet moeilijk gedaan zal worden over geld. De NAM zal de schade die Groningers volgens het nieuwe protocol lijden volledig vergoeden, er 'geldt geen bovengrens'.

Geen plan

Daarnaast erkent Schotman dat de NAM 'niet toegerust' was op de vele schademeldingen van gedupeerde Groningers, zeker na de zware beving bij Huizinge in 2012. Hij stelt dat er geen plannen lagen voor een dergelijk scenario. 

Schotman stelt voor dat de provincie Groningen als tegemoetkoming voor de geleden schade een aandeel van de gasbaten zou moeten krijgen. Daarnaast wil hij dat de NAM Groningen gaat helpen bij het bevorderen van de energietransitie. Volgens Schotman kan Groningen op die manier de 'energieprovincie van de toekomst' worden.