In de stad Groningen zijn landelijk gezien de meeste meldingen van geluidsoverlast gedaan: Dit waren er in 2016 namelijk bijna 187 per tienduizend inwoners. 

Ter vergelijking: In Amsterdam waren dit 47 meldingen per tienduizend inwoners en in Utrecht 119 per tienduizend inwoners. Dit blijkt uit cijfers van dataplatform Localfocus.

Het aantal meldingen van geluidsoverlast in de stad Groningen is sinds 2012 toegenomen met 43 procent. In 2016 zijn in de provincie Groningen 108 meldingen per tienduizend inwoners binnengekomen. Dit is een stijging van 36 procent ten opzichte van de vier jaar daarvoor.

Landelijk

De stijging is landelijk ook waarneembaar, laat Localfocus weten. In het afgelopen jaar zijn bijna 120.000 meldingen van geluidsoverlast gedaan. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2015. 

Het dataplatform heeft de cijfers uitgesplitst naar horeca, evenementen en 'overig'. In de laatstgenoemde categorie gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast van de buren en overlast van jongeren.

Suikerunieterrein

De gemeente Groningen wil de geluidsoverlast op het Suikerunieterrein verminderen. Het college gaat maatregelen nemen om de overlast tijdens muziekevenementen in te dammen. Hierbij wordt gedacht aan geluidswallen, het afbouwen van muziek op buitenpodia en minder beats in de avonduren. 

Dat staat in het locatieprofiel van het Suikerunieterrein dat nu de inspraak in gaat. Hier staan de spelregels in waar organisatoren zich aan moeten houden. Het college van B&W blijft het terrein wel als een belangrijk evenemententerrein zien.