De stad Groningen zal toch een locatie krijgen waar afgewezen asielzoekers opgevangen kunnen worden. Met de beslissing tot de bouw trotseert het college van B en W het standpunt van demissionair staatssecretaris Dijkhoff (VVD), die gemeenten in Nederland wil verbieden om illegalen te huisvesten.

De 'bed-bad-brood'-locatie, gebouwd in overleg met vluchtelingenopvangorganisatie Inlia, komt aan de Helsinkistraat en biedt opvang aan 315 mensen.

De afgelopen maanden maakte Groningen gebruik van een slaapschip dat dienst deed als tijdelijke opvang van uitgeprocedeerden.

"Groningen is al sinds de middeleeuwen een stad van barmhartigheid. Dat moet zo blijven", zei wethouder Ton Schroor (D66) tegen Radio 1 in een toelichting op het besluit van de gemeente.

Kosten

Volgens wethouder Ton Schroor is het onvermijdelijk om een opvangvoorziening te handhaven voor zeer schrijnende gevallen. Hij hoopt dat er tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet wel afspraken worden gemaakt waardoor in Groningen te bouwen voorzieningen legaal zijn. Dat betekent dat, tegen de tijd dat de 'bed-bad-brood'-locatie klaar is, het gelegaliseerd zou kunnen zijn.

Omdat het huidige kabinet niets voelt voor opvang van mensen die hier niet legaal verblijven wil het kabinet niet voor de opvang betalen. Dat betekent dat deze opvang Groningen jaarlijks drie miljoen euro gaat kosten.