Het Groninger Gasberaad noemt het vertrek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uit het proces van schadeafhandeling een historisch hoogtepunt. Volgens de belangenvereniging was het besluit 'onvermijdelijk'. 

Dit laat het Groninger Gasberaad weten.

Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), bevestigde vrijdagmiddag het nieuws dat eerder op de dag al naar buiten kwam op basis van bronnen. "Het is natuurlijk te bizar voor woorden dat de partij die de schades veroorzaakt, de NAM dus, ook bepaalt of er schadevergoeding wordt uitgekeerd", aldus een woordvoerder van het Gasberaad. 

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders neemt de rol van de NAM over. Alders zal een onafhankelijke commissie in het leven roepen die de rol van schadeafhandeling op zich zal nemen. 

Eigen plan 

Het Gasberaad en de Vereniging Eigen Huis (VEH) kwamen vrijdag met een eigen plan voor schadeafhandeling. Volgens dit plan, waarin ook geen rol is weggelegd voor de NAM, hoeven Groningers niet meer te bewijzen dat de schade aan hun huizen komt door gaswinning.

"Een dergelijke aanpak betekent een streep door het verleden", aldus de twee partijen. 

Groninger Bodembeweging

De Groninger Bodembeweging (GBB) reageert positief op het feit dat de NAM zich niet meer bemoeit met de schadeafhandeling. "De NAM trekt zich terug met pek en veren", aldus Dick Kleijer van de GBB vrijdag.

Volgens Kleijer heeft de NAM afgelopen jaren een desastreuze invloed gehad op de manier waarop schade aan huizen van Groningers werden afgehandeld. "De NAM heeft altijd het eigen belang voorop gezet, ten koste van duizenden gedupeerde Groningers."

Kleijer zegt ervan uit te gaan dat de GBB betrokken wordt bij een nieuw systeem voor de afhandeling van schade.

Commissaris

"De NAM betaalt nog wel, maar bepaalt niet meer", aldus Paas. "Het systeem dat de NAM hanteerde bij de afhandeling van schades was versleten, failliet en verdacht."

Wat de terugtrekking van de NAM doet met het vertrouwen van de Groningers is volgens Paas lastig te zeggen. "Of het vertrouwen hiermee te herstellen is, lijkt me de vraag. Eén ding staat wel vast: als de rol van de NAM bij het oude was gebleven, was het nooit goed gekomen met dat vertrouwen."

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam donderdag al met een rapport waarin werd geconcludeerd dat de NAM niets te maken heeft met de afhandeling van de schade. 

Eén organisatie zou volgens de OVV verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor de afhandeling van de problemen in Groningen. "Er is geen ruimte voor de bemoeienis van de NAM", liet de raad weten. "De aanpak die nu wordt gehanteerd, doet geen recht aan de omvang, urgentie en complexiteit van problemen in Groningen."

Hierbij noemt de raad met name de schadeafhandeling voor Groningers. "Bewoners worden nu door een veelheid aan regelingen geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces."