Gedupeerden van de gaswinning in Groningen zijn blij dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeert dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich niet meer zou moeten bemoeien met de afhandeling van schades door aardbevingen. 

De OVV schrijft in een rapport dat de besluitvorming rond de problemen door de gaswinning in Groningen te gefragmenteerd is en dat één organisatie verantwoordelijk zou moeten worden gemaakt voor de afhandeling van de problemen in Groningen.

"Dat is voor ons een steun in de rug", reageert Susan Top van het Groninger Gasberaad, waarin maatschappelijke organisaties en bewoners zich hebben verenigd. "Nu moeten de bewoners nog zelf met de NAM uitvechten wie er verantwoordelijk is voor de schade. Haal dat conflict weg bij bewoners en leg het bij de Staat neer." 

Al met al heeft de OVV een hard oordeel geveld, vindt Top. "Laten we hopen dat het eindelijk wat verandert.'' 

Rapporten

Voor Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB) geldt: eerst zien, dan geloven. "Wij roepen al jaren dat de NAM zich niet meer met de schadeafhandeling moet bemoeien'', zegt hij.

"Of dat nu ook echt zal veranderen is de vraag. Met al die rapporten kun je inmiddels heel Nederland verwarmen en kan de gaskraan wel dicht."

Conclusie

De OVV kwam tot hun conclusie naar aanleiding van de aanbevelingen die het in 2015 deed na hun onderzoek rondom de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. 

Donderdag laat de OVV weten dat de meeste van deze aanbevelingen zijn opgevolgd, maar dat juist de aanbevelingen die de institutionele inbedding betreffen niet zichtbaar zijn opgepakt.