De afhandeling van aardbevingsschade in Groningen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Centrum Veilig Wonen (CVW) duurt nog te lang. Dat meldt de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, een soort ombudsman, in zijn jaarrapport. 

Bij de helft van alle klachten gaat het over de lange afhandelingstermijn, die soms jaren in beslag kan nemen. 

Naast de duur van de schadeafhandeling, ziet de raadsman een groeiend aantal klachten over de beoordeling van de schade en het schaderapport. Er werd voornamelijk gemeld dat onderbouwing geheel of gedeeltelijk ontbrak. 

"Centrum Veilig Wonen zal zich in 2017 moeten inspannen om de doorlooptijd fors te verminderen en de communicatie te verbeteren", aldus raadsman Leendert Klaassen. De raadsman pleit voor een snellere en effectievere manier van schadeafhandeling, met name voor kleine schades. 

Meldpunt

De raadsman is sinds april 2013 het centrale meldpunt voor klachten over de gevolgen van gaswinning in Groningen. Klaassen ontving vorig jaar 240 klachten, minder dan in 2015, maar veel meer dan in eerdere jaren.

"Ik zie dagelijks dat de schadeafhandeling een grote negatieve impact heeft op de inwoners. De betrokken partijen zullen hun uiterste best moeten doen om die negatieve gevolgen te voorkomen'', aldus Klaassen dinsdag. 

Contra-expert

Een woordvoerder van het CVW meldt zich te herkennen in de klachten over de duur van de schadeafhandeling, maar zegt niet op elk onderdeel van het proces invloed te hebben. "Als bewoners niet akkoord gaan met het schaderapport, kunnen ze een contra-expert inschakelen. Dit vertraagt de schadeafhandeling." 

Volgens het CVW heeft het in 2016 in totaal 75.141 schaderapporten opgesteld. In 65.434 van deze gevallen is de bewoner hiermee akkoord gegaan. 

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen
In 60 seconden: De gaswinning in Groningen