Het doel van de gemeente Groningen om eind 2019 137.500 banen te creeëren blijkt haalbaar te zijn. Bij het aantreden van het college van B&W in 2014 leek het zeer ambitieus, maar met nog ruim twee jaar te gaan lijkt deze doelstelling nu al binnen handbereik.

Uit de jongste cijfers blijkt dat de stad in april 2016 134.235 banen telde, bijna 2000 meer dan een jaar eerder. Met deze groei van 1,5 procent zit Groningen fors boven het landelijk gemiddelde van 1,1 procent in dezelfde periode. De uitvoering van het economisch programma G-kwadraat ligt goed op schema.

Het aantal banen in Groningen nam ook de afgelopen jaren meer dan gemiddeld toe. Opvallend is nu dat er vooral een toename is in het aantal vaste banen, terwijl het aantal banen voor uitzendkrachten juist iets is teruggelopen.

Startups

Dat Groningen een echte start-up city is blijkt ook uit de cijfers. In de periode tussen april 2015 en april 2016 nam het aantal starters met 15 procent toe tot 1521. Het aantal faillissementen daalde juist fors. Mede daardoor steeg het aantal vestigingen met 3,2 procent. Op 1 april 2016 telde de stad 16.726 bedrijven.

De uitvoering van het economisch programma G-kwadraat 2015-2019 ligt uitstekend op schema. Langs de programmalijnen Groningen Kennisstad, Aantrekkelijke stad, Bedrijvige stad en overig draagt de gemeente bij aan het stimuleren van economie en werkgelegenheid.

In 2016 wisten Groningen daarmee een multiplier-effect van 8,5 te genereren, dat houdt dat in tegenover elke euro die de gemeente investeert de totale investering 8,5 keer groter is.

Digitale economie

Naast de al bestaande succesvolle activiteiten binnen G-kwadraat, ligt de komende twee jaar de focus zeker ook op de ontwikkeling van de digitale economie.

Het volledige rapport over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2016 is hier te vinden.