De bedrijven op de drie grote bedrijventerreinen in Groningen slaan de handen ineen als het gaat om de beveiliging van de bedrijven. Er komt een collectieve surveillance.

Maandagmiddag werd daarvoor een contract getekend door drie Groningse bedrijvenverenigingen, de gemeente en de politie.

Het beveiligingsbedrijf CRUON gaat in samenwerking met de Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) de surveillances uitvoeren op de bedrijventerreinen. Daarmee is een bedrag van zo’n 80.000 euro gemoeid. De gemeente betaalt 25.000 euro en de rest komt uit het Fonds Ondernemend Groningen.

Betere surveillance

Tot voor kort hadden slechts iets meer dan 100 bedrijven de krachten gebundeld voor collectieve beveiliging. Doordat er nu meer geld beschikbaar is, kan de surveillance veel efficiënter worden aangestuurd.  

Voordelen van de nieuwe collectieve regeling is ook dat het beveiligingsbedrijf in direct contact staat met de politie en brandweer. Wanneer zich iets heeft voorgedaan vindt er ook direct terugkoppeling plaats naar de ondernemers.