Vergeleken met veel andere provincies is het in Groningen moeilijk om aan een baan te komen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in het laatste kwartaal van 2016 op één vacature in Groningen 4,7 werklozen komen, terwijl dat er voor heel Nederland gemiddeld drie zijn.

Hoewel er in Groningen vergeleken met andere provincies dus vrij veel werklozen op één vacature komen, laten cijfers van het CBS wel een dalende lijn zien.

In het eerste kwartaal van 2015 kwamen er op één vacature in Groningen nog 7,8 werklozen. Dat aantal is sindsdien continu gedaald. 

Ook de werkgelegenheid lijkt in de lift te zitten. In het laatste kwartaal van 2016 waren in totaal zo'n 4.500 vacatures beschikbaar, een stijging ten opzichte van de 4.200 vacatures in het derde kwartaal. 

Tegen het einde van de financiële crisis in 2013 waren in Groningen nog maar 2.500 vacatures beschikbaar, sindsdien gaat de trend richting meer vacatures.