De provincie Groningen krijgt er ruim twintig hectare aan natuur bij. In Haren, het Zuidelijk Westerkwartier, Westerwolde en rond Winschoten wordt ongeveer 21,5 hectare landbouwgrond omgezet in natuur.

De provincie Groningen trekt  770.000 euro uit voor deze functieverandering. Het gaat om grond die in handen is van particulieren.

Omdat landbouwgrond die de functie natuur krijgt minder waard wordt krijgen de eigenaren subsidie. Het geld is ook bedoeld om de grond blijvend als natuurterrein in te richten. 

Eigenaren krijgen daarna jaarlijks een vergoeding voor de maatregelen die passen bij het 'type natuur' dat op hun perceel ligt. Soms is dat moeras, maar het kan ook om een ander type landschap gaan, aldus de provincie.