Het UMCG start met een pilot waarbij leefstijladvies wordt gegeven aan patiënten via een 'leefstijlwijzer'. De leefstijlcontrole bestaat uit vragen over eten, bewegen en roken.

Daarnaast geeft de wijzer advies over een gezonde leefstijl, meldt het academisch ziekenhuis in een persbericht

Voor de leefstijladviezen is een aparte balie ingericht, waar bezoekers zich kunnen aanmelden. Na een leefstijlcheck krijgen patiënten aan de hand van de uitkomsten gericht advies. Ook kunnen deelnemers begeleiding krijgen bij het aanpassen van hun leefstijl. De pilot start in de poli Revalidatiegeneeskunde/Plastische Chirurgie.

Het UMCG wil met het advies patiënten bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl voor preventie van ziekte. Daarnaast kan het advies volgens het ziekenhuis er toe bijdragen dat patiënten zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Preventie

Bestuursvoorzitter Jos Aertsen benadrukte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het UMCG het belang van preventie: "We hebben in 2030 te maken met zeven miljoen chronisch zieken, een kwart van de bevolking die ouderenzorg nodig heeft en een verdubbeling van de zorgkosten. Ook besteden we tegen die tijd zo'n 40 procent van het modaal inkomen aan zorgkosten. Dat kan zo niet doorgaan. Om de zorg ook financieel gezond te houden is er maar één oplossing en dat is preventie en vroege opsporing van ziekte."

Met de pilot wil het UMCG de zelfredzaamheid van chronisch zieke mensen en ouderen vergroten. Daarnaast wil het academische ziekenhuis ziekte vroegtijdig opsporen, zodat gezondheidsverlies wordt beperkt.