De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft volgens dagblad Trouw vergevorderde plannen voor een nieuwe campus in Oost-China. De bedoeling is dat Chinese studenten binnen een paar jaar een diploma kunnen halen aan de 'University of Groningen Yantai'. 

De RuG begon twee jaar geleden gesprekken met Yantai en de China Agricultural University. De bedoeling is om in eerste instantie vier bachelor- en drie masteropleidingen aan te bieden, maar dat moeten er uiteindelijk dertig worden.

De RuG hoopt dat de opening van een tweede campus in het buitenland de naamsbekendheid van de universiteit vergroot en dat meer internationale studenten aangetrokken kunnen worden. Volgens de RuG is dat nodig omdat het aantal Nederlandse studenten de komende jaren naar verwachting af zal nemen. Geld voor staf en onderzoek is gekoppeld aan het aantal studenten en het bestuur hoopt door uitbreiding naar het buitenland het studentenaantal op peil te kunnen houden om fondsen te behouden.

Daarnaast moet het voor studenten en onderzoekers makkelijker worden om een semester in het buitenland te studeren of een buitenlands onderzoeksproject te beginnen. 

De plannen zijn een stap dichterbij gekomen doordat de Tweede Kamer deze een week wet heeft goedgekeurd waardoor studenten een Nederlands diploma kunnen krijgen zonder dat zij één semester in Nederland hebben gestudeerd. Of de plannen definitief doorgaan hangt onder andere af van de Groningse Universiteitsraad, die een vetorecht heeft. Daar is men kritisch op de plannen: men vreest dat Groningen minder aantrekkelijk wordt voor topacademici als zij ook in China kunnen werken.