De academische vrijheid komt niet in gevaar op de nog te bouwen RUG-campus in het Chinese Yantai. Zo hoeven de studenten bijvoorbeeld geen verplichte lessen Marxisme te volgen.

Daarmee reageert de Rijksuniversiteit Groningen in het Dagblad van het Noorden op een motie die is aangenomen in de Tweede Kamer, waardoor de universiteit nu ook in het buitenland lessen mag gaan aanbieden.

De Tweede Kamer wil niet dat er in China verplichte lessen over politieke ideologieën plaatsvinden. Volgens de RUG is at ook niet aan de orde. Wel zal er onderwijs worden gegeven over de westerse en oosterse filosofie. Dat is wettelijk verplicht in China.

In een voorbereidend studiejaar worden er mogelijk wel lessen Marxisme gegeven, maar dat studiejaar maakt formeel nog geen deel uit van de Groningse opleidingen.

Besluit

De RUG heeft plannen voor het beginnen van een campus in China. De kogel is echter nog niet door de kerk, want de eigen Universiteitsraad, de medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht moeten nog een besluit nemen.

In bijvoorbeeld de Universiteitsraad bestaat de angst dat het moeilijk is om voldoende goed personeel te vinden. Ook de Eerste Kamer en het ministerie van Onderwijs moeten de stap nog goedkeuren.