Het UMCG in Groningen is in hoogste staat van paraatheid gebracht vanwege een resistente darmbacterie, de vancomycine-resistente enterokok (VRE). Er is nog geen enkele patiënt ziek geworden, maar het ziekenhuis doet alles om eventuele besmettingen te voorkomen. 

Alle weekend-verloven zijn ingetrokken bij het ‘outbreakteam’, zo meldt het Dagblad van het Noorden zaterdag. 

Volgens de krant zou grote ongerustheid zijn ontstaan nadat een uit Duitsland afkomstige patiënt positief werd getest op de VRE-bacterie. Deze bacterie leeft in de darmen en is ongevoelig voor antibiotica.
 
De Duitse patiënt heeft in Groningen contact gehad met anderen. Alle dragers van de VRE-bacterie worden apart gehouden in het UMCG en personeel moet beschermende maatregelen nemen. Omdat de dragers van de bacterie apart zijn gezet kampt het ziekenhuis met capaciteitsproblemen.

Geen kwaad

De VRE-bacterie kan geen kwaad bij gezonde mensen, maar wel bij mensen die al verzwakt zijn door andere aandoeningen. Deze mensen zouden met antibiotica geholpen kunnen worden, maar de VRE-bacterie is ongevoelig voor veel soorten antibiotica.

Toch zijn er nog wel enkele soorten antibiotica die ook dan nog zouden kunnen helpen, maar volgens het UMCG kunnen deze alleen in het alleruiterste geval worden ingezet. Het gevaar dreigt dat de VRE-bacterie ook tegen deze middelen resistent wordt.  
 
Daarom gaat het UMCG alles op alles zetten om verdere verspreiding te voorkomen, ook al noemen Duitse en Belgische artsen de maatregelen in Groningen overdreven.