De gemeente Ten Boer staat niet langer onder curatele van het Rijk. Sinds 2013 werd het toezicht verscherpt, maar inmiddels heeft de gemeente de financiën weer op orde. De Artikel 12-status van de Groningse gemeente is daardoor niet langer van kracht.

Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeente laten weten.

Gemeente Ten Boer zag zich in 2013 genoodzaakt om een aanvullende uitkering vanuit het Gemeentefonds (artikel 12) aan te vragen bij de ministers van Financiën en Binnenlandse zaken. "Dit was vanwege een tegenvallende begroting voor 2014, waarin de gemeente in één keer tien miljoen euro moest afboeken op de bouwgronden van Woldwijk en Dijkshorn", zegt Annie Postma, wethouder financiën.

De gemeente heeft voor 2017 wel een sluitende begroting en ziet in de meerjarenraming oplopende positieve resultaten, wat tot de intrekking van de Artikel 12-status heeft geleid. In totaal zijn nu twee gemeenten in Nederland die aanvullend geld vanuit het Rijk krijgen.

Fusie

Woensdag besloten de Provinciale Staten dat Haren moet fuseren met Ten Boer en de stad Groningen, een advies dat donderdag wordt neergelegd bij de Tweede Kamer. 

"Nu we financieel weer fit zijn, geven we als volwaardige samenwerkingspartner invulling aan de vorming van de nieuwe gemeente Groningen", zegt Postma.