De Provinciale Staten van Groningen willen een fonds oprichten voor rechtsbijstand voor gedupeerden in het aardbevingsgebied.

Een voorstel van de ChristenUnie werd woensdag met steun van negen partijen aangenomen door Provinciale Staten bij de behandeling van het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Hans Alders.

"Deskundige rechtsbijstand is voor veel gedupeerden onbereikbaar, terwijl de overheid en de NAM diepe zakken hebben en eindeloos kunnen doorprocederen", vindt CU-fractievoorzitter Stieneke van der Graaf. "Veel bewoners voeren daarom een ongelijke strijd en hebben geen enkele kans om bij de rechter voor hun rechten op te komen. Dat moet veranderen."

De motie van de partij wordt gesteund door de SP, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden. De VVD stemde als enige partij tegen het voorstel.

Het provinciebestuur gaat zich na het besluit inzetten voor het rechtsbijstandsfonds. Daarnaast moeten er juristen komen waar bewoners van gebieden waar gas wordt gewonnen een beroep op kunnen doen bij schade.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen
In 60 seconden: De gaswinning in Groningen