De huismus is in de stad Groningen de meest getelde vogel. De top 3 wordt compleet gemaakt met de koolmees en de merel.

Dat blijkt uit de uiteindelijke resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling.

De huismus werd in Groningen in totaal 8.780 geteld, de koolmees werd 5.152 keer gezien en de tellers zagen 5.063 keer een merel. De Groningse top 3 is identiek aan de landelijke top 3.

Volgens de Vogelbescherming is het niet vreemd dat de huismus bovenaan staat, omdat die in grote groepen leeft. Er zijn ook vooral veel huismussen in Noord-Nederland, omdat de mus zich liever niet in stedelijk gebied ophoudt.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling werden inwoners van het land zaterdag en zondag opgeroepen om een half uur lang de vogels in hun tuin te tellen. In heel Nederland deden meer dan zestigduizend vogelliefhebbers mee. In totaal werden bijna een miljoen vogels geteld.