De uitgaven van gemeente Groningen aan de brandweer zijn stabiel gebleven. In de afgelopen vijf jaar lag het bedrag tussen de 36 en 38 miljoen euro.  

In 2015 is 37 miljoen euro uitgegeven, wat een daling van 2,6 procent ten opzichte van 2016 betekent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding in de periode 2005 tot 2015 bijhoudt door een optelsom te maken van individuele gemeenten in een veiligheidsregio. 

Volgens het CBS komt dit neer dat inwoners in Nederland gemiddeld 63 euro uitgeven aan de brandweer. In Groningen zijn de uitgaven in de periode van 2005 tot 2008 met 14 miljoen euro gestegen (van 21 miljoen euro in 2005 naar 35 miljoen euro in 2008). 

In de afgelopen vijf jaar zijn de uitgaven aan de brandweer echter stabiel gebleven. Voor 2016 worden de uitgaven op 38 miljoen euro geschat. 

Veiligheidsregio's 

De brandweer in Nederland wordt georganiseerd vanuit de veiligheidsregio's, 25 in totaal. Deze worden grotendeels bekostigd door de deelnemende gemeenten in de regio en voor een kleiner deel door het Rijk.

In verhouding tot andere gemeenten geeft Groningen niet veel uit aan de brandweer. Zo is in Rotterdam-Rijnmond 89 miljoen euro uitgegeven in 2015, in Noord-Holland Noord 49 miljoen euro en in Twente 43 miljoen euro.

Brandweeruitgaven Groningen