Groningen moet de meest toegankelijke stad van Europa worden. Dat is althans het streven van de Groningse gemeenteraad.
 

De gemeenteraad heeft unaniem voor een initiatiefvoorstel uit de eigen raad gestemd om de toegankelijkheid van Stad te verbeteren.

Het initiatiefvoorstel kwam van Anne Kuik (CDA) en Emile Zirkzee (D66). Normaal maakt het college van burgemeester en wethouders (B&W) voorstellen, waar de gemeenteraad dan vervolgens over stemt. Maar in dit geval hebben de raadsleden dus zelf het initiatief genomen.

In het initiatiefvoorstel staat een hele lijst met actiepunten die de gemeente kan uitvoeren, zoals een onderzoek naar knelpunten in de openbare ruimte of een bewustwordingscampagne voor ondernemers en inwoners.

Voor april volgend jaar moet er duidelijk zijn wat er met de actiepunten uit het plan is gedaan.