Gasgestookte haarden en cv-ketels behoren in Groningen vanaf 2035 tot het verleden. Als het aan het college van B en W ligt, is de stad vanaf dan een aardgasloze gemeente.
 

Hoe Groningers het ‘s winters dan toch een beetje warm houden in huis of op kantoor? Volgens de gemeente valt dan te denken aan aardwarmte (geothermie), slimme warmtenetten, warmte-koudeopslag (WKO), warmtepompen, groengas en waterstofgas. In alle gevallen, zo wordt benadrukt, is vergaande isolatie van nieuwe en bestaande woningen een eerste vereiste.

Welke techniek wanneer en in welke gevallen zal worden gekozen, is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, aldus de gemeente. Het actieplan 'Groningen aardgasloos in 2035' gaat er dan ook vanuit dat de warmte-uitdaging in de meeste gevallen per wijk of buurt wordt opgepakt.